Ce este iradierea

Direct de la soare o încălzire naturală, ductilă şi economică

Într-o zi frumoasă de iarnă, trecând de la o zonă de umbră la una în plin soare, simţim un sentiment imediat de căldură. Aceasta înseamnă că nu aerul la temperatură oriunde constantă determină încălzirea, ci expunerea directă la lumina soarelui. Această propagare naturală a căldurii este definită ca iradiere şi constă în transmiterea de radiaţii infraroşii lungi şi moi incluse în spectrul energiei electromagnetice a soarelui.

Proprietăţile radiaţiei infraroşii sunt:
1. se propagă în linie dreaptă, în toate direcţiile şi sunt reflectate numai de unele materiale;
2. se propagă în mod natural în gol, fără a fi nevoie de energie suplimentară
3. nu sunt absorbite de aer;
4. sunt absorbite de corpuri solide care le transformă imediat în energie termică

Astăzi, iradierea este la baza celor mai avansate tehnologii de climatizare: nu numai sistemele radiante recente pentru uz casnic şi pentru spaţii mici, dar mai ales cele mai consolidate aplicaţii pentru încălzirea zonelor industriale mari. Suprafeţele emiţătoare sunt atârnate de tavanul camerei de încălzit, astfel încât să lovească direct şi fără dispersii, podeaua, maşinile sau persoanele pe care doriţi să le încălziţi. În funcţie de zona de încălzit, diversele emiţătoare de căldură trebuie să fie distribuite astfel încât să se obţină o omogenitate a fluxului de căldură.

Avantajele încălzirii radiante în comparaţie cu cel
CONVECTIV

Cu acelaşi confort, un sistem de încălzire iradiat oferă numeroase avantaje în comparaţie cu un sistem de convecţie.

CONFORT mai mare cu temperatură mai scăzută a aerului

Percepţia confortului unui mediu este legată nu numai de temperatura aerului (TA) (aşa cum se crede de obicei), ci şi de temperaturile suprafeţelor care înconjoară corpul (temperatura medie radiantă TMR).

Graficul analizează condiţiile de confort pentru operatorii unei hale industriale, angajaţi la maşini-unelte, cu o îmbrăcăminte medie şi o viteză a aerului în încăpere care nu depăşeşte 0,5 m/s. În cazul unui sistem convectiv, confortul poate fi atins pentru o temperatură a aerului şi a peretelui de 17° C; folosind un sistem radiant temperatura aerului poate fi redusă la doar 15° C, aducând temperatura medie radiantă la 22° C.

Absenţa gradientului termic şi, prin urmare, mai puţină dispersie

În încăperile încălzite cu sisteme de iradiere, absenţa unui gradient termic marcat reduce stratificarea aerului şi, prin urmare, sarcina termică necesară pentru încălzirea încăperii.

Figura alăturată arată temperatura aerului, variind înălţimea unei clădiri cu încălzire convectivă şi una cu încălzire radiantă. Se poate observa cum în sistemul de convecţie stratificarea termică conduce la temperaturi foarte ridicate în partea superioară a clădirii, creând astfel o creştere considerabilă a dispersiilor. În cea radiantă, căldura este concentrată în partea inferioară a camerei, fără încălzirea aerului de lângă tavan. Din acest motiv, încălzirea radiantă este eficientă în special în clădirile cu înălţime mare.

Nu există mişcări de AER şi absenţa prafului în suspensie

În sistemele de convecţie, praful şi orice particule mai mult sau mai puţin dăunătoare datorate procesării sunt menţinute în mod continuu suspendate în aer datorită ventilaţiei tipice acestor sisteme.

În sistemele de iradiere nu există mişcări de aer; acest lucru face ideală adoptarea de sisteme de iradiere în orice clădire pentru orice tip de prelucrare. Designerul trebuie să aleagă cel mai potrivit sistem în funcţie de caracteristicile şi activitatea desfăşurată în fiecare cameră în parte.

Bunăstare şi respect faţă de mediu


O companie interesată de protecţia mediului şi bunăstarea resurselor umane, trebuie să adopte un sistem industrial de încălzire care să funcţioneze în două direcţii: să limiteze emisii nocive în atmosferă şi să asigure un confort maxim la locul de muncă. Producţia de

căldură în sistemele de iradiere este realizată prin generatoare de gaz, o sursă de energie cu reziduuri de ardere, cu un impact redus asupra mediului. Tocmai acolo unde se lucrează se măsoară avantajele unice ale acestei tehnologii: absenţa fluidelor în mişcare nu cauzează curenţi dăunători şi ridicarea prafului, diferenţele mici de temperatură dintre zonele înalte şi cele joase atenuează straturile de căldură din aer şi reduc fenomenul de condensare pe corpurile solide, absenţa aerului cald forţat contribuie la menţinerea unei cantităţi corecte de oxigen.

Inerţie termică scăzută

Sistemele de iradiere CARLIEUKLIMA au în general o inerţie termică scăzută, permiţând punerea rapidă în parametrii a mediului şi, prin urmare, un timp de funcţionare mai scurt decât un sistem convectiv.

Posibilitatea de încălzire pe zone


Puteţi încălzi zonele individuale sau locurile de muncă fără a fi nevoie să încălziţi camera în toate extensiile şi cu posibilitatea reglării de temperatură ambientală în fiecare încăpere. Structurile spaţiilor operaţionale mari sunt organizate pe nivele funcţionale: zone de management, zone de producţie, depozite, culoare. Fiecare dintre aceste părţi are propria sa identitate definită şi precisă, chiar şi în ceea ce privesc cerinţele energetice; de exemplu, un departament de producţie cu operatori, necesită o temperatură constantă de confort care nu este indispensabilă într-o zonă de tranzit. Aceste nevoi diferite ale aerului condiţionat intră adesea într-un conflict complet cu aranjamentul fizic al locurilor de muncă, distincte funcţional, dar cuprinse într-o singură încăpere, fără elemente de separare, pereţi sau izolaţii. În aceste cazuri, aplicarea tehnicilor tradiţionale de încălzire poate fi dispersivă şi ineficientă: prea multă căldură acolo unde nu este necesară, prea puţină acolo unde este necesară. Astăzi, noile tehnologii de iradiere permit depăşirea definitivă a acestor limite dacă sunt valorificate în mod adecvat de un design strategic, capabil să optimizeze cele trei componente ale acestui tip de sisteme: generatoare de căldură, linii radiante, dispozitive electronice de comandă.

Economie de combustibil

Punctul forte al încălzirii radiante este cea mai bună performanţă în comparaţie cu alte sisteme cu potenţial egal, cu economii evidente (chiar mai mult de 45%) ale consumului de combustibil datorită:

– mai puţine dispersii datorate unei temperaturi mai scăzute a aerului;
– mai puţine dispersii din cauza lipsei de stratificare termică;
– timp de funcţionare mai scurt al sistemului, datorită inerţiei termice scăzute;
– posibilitatea de încălzire pe zone, pornirea sistemului numai acolo unde este necesar.

Rapiditatea punerii în parametri chiar şi după opririle prelungite şi costurile foarte mici de întreţinere, vin în completarea cadrului de economie de gestionare a instalaţiilor CARLIEUKLIMA.